Модул 5: Външни източници на финансиране

User Avatar
Free
modul5

Най-голямата трудност пред всеки стартиращ предприемач е намирането на средстава, които да се инвестират в новия бизнес. Откъде може да бъде получен този капитал?

Най-общо вариантите са няколко:
1. Рисков капитал, който включва бизнес ангели и фондове за рисков капитал
2. Акселератори
3. Банково финансиране
4. Европейско финансиране

Ще се опитаме да разясним тези няколко варианта и приложимостта им в България.

Продължи към модула >>

Информация

  • Части 6
  • Тестове 1
  • Преминали 11
  • Assessments Yes