Модул 2: Бизнес план – аналитична част

User Avatar
Free
modul2

Когато имаме идея за стартиране на собствен бизнес, често се чудим откъде да започнем. За да може идеята ни да се превърне в реален бизнес, трябва да съставим своя бизнес план. Много предприемачи не знаят какво е това.

Разпространено е убеждението, че бизнес планът е сложен и обстоен документ, а за изготвянето му са необходими много и различни познания. Не е задължително да бъде така. Важно е да запомните, че бизнес планът е описанието на вашата идея, структурирана в определен вид.

Бизнес планът е документ, в който вие ще опишете своите бизнес цели, плановете за постигането им, като включите информация за пазара, клиентите, екипа, цените, промоциите, финансите, т.е. всичко, което е необходимо, за да реализирате идеите си. Бизнес планът е пътят, който трябва да извървите, за да реализирате идеята си на практика и да постигнете успех.

Продължи към модула >>

Информация

  • Части 5
  • Тестове 1
  • Преминали 13
  • Assessments Yes