Семинар по предприемачество Благоевград

Начало

08:00

25/10/2018

Край

17:00

26/10/2018

Местоположение

Благоевград

Обучението е по проект „ИКТ в полза на стартиращи предприемачи“, финансиран по ОП РЧР, и са насочени към лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност или такива, които вече работят на свободна практика (freelancers).

Обучителният семинар е двудневен и ще се проведе последователно в 7 различни града, за да могат в него да се включат участници от цялата страна

В рамките на обучението:
• Ще ви покажем основните стъпки за стартиране на собствен бизнес – от генериране на бизнес идея, през бизнес план, до изграждане на Интернет присъствие и популяризиране чрез социалните мрежи.
• Ще се упражните върху примерен бизнес модел.
• Ще ви представим възможностите за безплатен достъп до 10-модулен видео курс за стартиращи предприемачи, базиран на специално изградена образователна онлайн платформа, където да упражнявате наученото по време на курса.