Обучителната платформа съдържа 10 модула. Всеки модул съдържа видео и текстова част. След всеки модул има тест, с който можете да проверите получените от вас знания. Можете да преминете обучителните модули в избрана от вас последователност.

Mоже да обогатите знанията си като изтеглите допълнителни материалиОбучителна книжка за предприемача, съдържаща информацията от модулите, презентациите от нашите събития, както и Наръчник за предприемача.